Spådom

Vad är en spådom?

Att spå är en ögonblicksbild in i framtiden, precis som den ser ut i just det ögonblicket, om man fortsätter på samma spår som man är inne på.
Genom att ändra sitt synsätt, sina attityder, sina tankar, sin kost, sitt sätt att hantera pengar osv. så kan man ändra på händelser i framtiden.
Detta gäller det mesta av våra upplevelser i livet. En del händelser och upplevelser har vi tagit på oss att uppleva för att det gynnar vår utveckling,
dessa kan man inte helt ta bort. Men man kan genom att tex ändra sin attityd mildra upplevelsen och se till att dra lärdom av den.
En spådom ska man tolka för vad den är, alltså en ögonblicksbild av framtiden som den ser ut i den givna stunden.
Med den information man får kan man sen vidta de åtgärder som behövs för att skapa det liv man önskar att leva.
För att en förändring ska träda i kraft efter en spådom krävs det att man är beredd att jobba själv och vilja utvecklas positivt.
Genom att följa de råd man känner ger samklang i hjärtat kan man förändra sitt liv i en positiv riktning och få en mycket bättre framtid

Tips!
Vill du ha förslag på frågor som du kan ställa på vår spålinje? Klicka här...

Har du Comviq Kontantkort? Klicka här...