Spå

Konsten att spå

När man spår kan man inte styra den information som kommer. Spådamen är endast en som tolkar och överlämnar en spådom.
Spådomen visar inte allt som kommer att ske i ditt liv eller under en angiven tidsperiod.
Det som kommer fram brukar vara de händelser som är starkast eller det man behöver jobba med just då i sitt liv.

När man spår med ex. tarotkort så visar korten alltid rätt men den mänskliga faktorn, alltså spådamen kan tolka informationen fel.
Därför är det viktigt när man spår att alltid försöka vara neutral och att inte ha förutfattade meningar.
Det är därför man inte ska ge för mycket information till spådamen när man ringer in för att spå sig.
Om man vill spå sig flera gånger på samma fråga så får man troligen olika svar, oberoende av om man vänder sig till samma siare eller en ny.
Det beror på att livet ändrar sig hela tiden och att situationen kommit i ett annat perspektiv än första gången du ringde spålinjen

Spådamer spår inte tredje person utan deras tillåtelse, det är viktigt med allas integritet.
Det betyder att du inte kan fråga om andra personer, undantaget är dina omyndiga barn. Dem har du ju ansvaret för.

Innan man spår sig kan man bestämma inom vilken tidsram man vill titta på framtiden.
Det kan vara närmaste månaden, halvåret eller året. Det vanligaste är att spå hur det ser ut 1 år framåt i tiden.
Den information som kommer är den som universum anser vara lämpligt för dig som blir spådd att ta emot.
Det är också viktigt att du som blir spådd vet vad det är du vill ha svar på.
Om du inte har frågan/frågorna klart för dig så blir svaret också luddigt.
Man kan spå vad som är på gång i livet, förändringar och utveckling men inte på detaljnivå.
Det kan ibland vara så att du inte direkt förstår den spådom du fått men ge det lite tid bara för det brukar klarna efter ett tag.
Kanske faller bitarna på plats först efter att spådomen slagit in?

Tips!
Vill du ha förslag på frågor som du kan ställa på vår spålinje? Klicka här...

Har du Comviq Kontantkort? Klicka här...